Klanten en referenties

De beste investering in uw bedrijf!

  

Ing. Stefan Louis, Business Manager, Emrol BVBA, Malle/B;  CIO, Leclanché, Yverdon-les-Bains, Switzerland.

Het bedrijf Emrol uit Malle is gespecialiseerd in producten zoals batterijen, laders en toebehoren. De belangrijkste activiteiten van Emrol behelzen logistiek en dienst na verkoop c.q. service van batterijen en accessoires van toeleveranciers. Daarnaast ontwikkelt Emrol elektronica voor de batterij-industrie. Het familiebedrijf is in 1981 opgericht. Met 23 werknemers bereiken ze vandaag een omzet van 11,5 miljoen euro.

In 2010 besloot business manager Ing. Stefan Louis deel te nemen aan het project Strategisch Innoveren in Vlaanderen I met Jaap Cleutjens MBA (I-innovate.biz) en Ing. Siska van Houdt (Aksis.nu) van Consortium Bundel.biz. De focus van het traject Strategisch Innoveren was gericht op de verdere marktontwikkeling van de bestaande producten, het identificeren van groeimarkten binnen de bestaande geografische markt (Benelux).

Business manager Ing. Stefan Louis van Emrol getuigt over zijn deelname aan Strategisch Innoveren:

“Jaap Cleutjens en Siska Van Houdt van Consortium Bundel.biz staan mij al meer dan twee jaar bij met strategisch advies. Een samenwerking die ik als zaakvoerder van 3 business units als heel nuttig ervaar. Het pakket aan ervaring dat zij meedragen op internationaal en innovatief vlak helpt hen om op een zeer hoog niveau een spiegel voor te houden die je vaak moeilijk intern vindt.”


  

Ir. Guy Heylen, CEO, LGTB Metal Finishing NV, Kuringen-Hasselt/B

"Op advies van de Universiteit Hasselt zijn we met jaap Cleutjens (I-innovate.biz) en Ing. Siska van Houdt (Aksis,nu) van Consortium Bundel.biz aan de slag gegaan met het project Strategisch Innoveren. Ons doel was vooral om te verifiëren of we goed zaten met onze strategie die we enkele jaren geleden hebben uitgezet met een ander bureau. Het was een kort, krachtig en intensief traject waarbij we ook andere adviseurs alsmede een klant betrokken hebben. Het bleek dat we bijna alle doelen van die strategie bereikt hebben en globaal nog steeds een goede koers varen. Toch hebben de kritische consultants van Bundel.biz ons op een geheel andere wijze naar ons bedrijf kunnen laten kijken. We zijn daardoor bepaalde aspecten in een nieuw licht gaan zien en anders gaan aanpakken. En dat is goed want 'succes breeds failure' en we willen beslist niet zelfgenoegzaam worden!


        

Bert Ubaghs, Directeur Business Development, Imtech Building Services, Heerlen/NL

We hebben ervaren dat je, ook als groot bedrijf, voor vernieuwing soms beter bij een innovatieve, onorthodoxe club als I-innovate.biz kunt aankloppen dan bij een van ‘the big five’. Vooral het intensief kritisch meekijken en meedenken waarderen we. We hebben ook veel plezier gehad in de samenwerking.


       

Math Slangen, Directeur KISS Engineering BV, Echt/NL

Met behulp van Jaap Cleutjens van I-innovate.biz en Siska van Houdt van Aksis.nu hebben wij van Hydroforming BV, Hydroforming Beheer BV en onze partner Machinefabriek Gisbertz BV ieder onze strategie kunnen bepalen en vervolgens hebben deze consultants van Bundel.biz ons op succesvolle wijze geclusterd tot een nieuwe joint venture onder de naam KISS Engineering BV. Onder de KISS Groep vallen nu verschillende bedrijven. We onderschrijven dan ook volmondig de filosofie van deze Bundel.biz partners dat goede samenwerking kan leiden tot een ijzersterk resultaat! Ook voor vragen op het gebied van marketingstrategie en management coaching kunnen we goed bij hen terecht.


         

Erik Witters, Directeur Interboring BVBA, Zonhoven/B

Dat de Strategisch Innoveren methode met scores in een SWOT matrix zeer concrete actiepunten oplevert, heeft Erik Witters alvast positief verrast. Hij is zaakvoerder van Interboring een familiaal bedrijf dat zich toelegt op het boren in beton en een aantal aanverwante diensten. “Onze bedoeling was een aantal nieuwe producten in de markt te zetten zoals het schuren en polijsten van vloeren en het gebruik van gelijmde wapening. Ons bedrijf is sinds de oprichting in 1983 altijd gegroeid zonder dat we echt actief de markt bespeeld hebben. We hebben meegedaan aan dit project met de vraag hoe we strategisch konden innoveren met deze nieuwe producten”, zegt Erik Witters.

“Een van de conclusies uit de SWOT analyse was dat we ons moeten focussen op projecten met een voldoende grote toegevoegde waarde. Voor kleine projecten zijn we relatief duur en die brengen uiteindelijk weinig op. Tegelijk is het een van onze sterktes dat we het materiaal hebben om zware opdrachten aan te kunnen. Een van de actiepunten is dus dat we ons moeten focussen op projecten met een hogere toegevoegde waarde waarbij de vergoeding in verhouding tot de inspanning moet zijn. Onze consultant was Jaap Cleutjens van I-innovate.biz, een Nederlander met een zeer nuchtere kijk op zakendoen. Hij heeft ons duidelijk gemaakt dat klantenbinding niet gebeurt door goedkoop te werken. Wel door goed werk te leveren.”

Een ander concreet actiepunt voor Interboring betreft het uitwerken van een personeelsplan, om een antwoord te vinden op het probleem dat goede mensen moeilijk te vinden en te houden zijn. “Het is fysiek vrij zwaar werk en het vraagt toch enkele jaren om het vak aan te leren waardoor veel mensen ontmoedigd raken”, zegt Erik Witters. “Door ons actieplan starten nieuwe mensen nu via een interimkantoor zodat de samenwerking vlot beëindigd kan worden als het niet lukt. En nieuwelingen krijgen een peter toegewezen die hen persoonlijk begeleidt.”

Tekst: Erwin Vanvuchelen
Verschenen in oktober 2010 in de Kwaliteitskrant.

          
        

Frans Overman, Directeur Loyalis, Heerlen/NL

“Met behulp van de RGO consultants van Bundel.biz zijn we met RGO aan de slag gegaan. We moesten omschakelen van een gesubsidieerde uitvoeringsorganisatie naar een markt -, en klantgerichte organisatie in een markt met hoge rivaliteit tussen concurrerende commerciële partijen.

Met behulp van de RGO consultants Jaap Cleutjens MBA en Ing. Siska van Houdt van Bundel.biz hebben de medewerkers in onze vestigingen door het hele land de omslag gemaakt naar een slagvaardige, resultaatgerichte, commerciële organisatie.”

   

       

Marc Dijkstra, Directeur Drukkerij Hub.Tonnaer BV, Kelpen Oler/NL

In 2012 heeft I-innovate.biz met onze directie en ons managementteam een strategieontwikkelingsproces uitgevoerd volgens de methode 'Strategisch Innoveren'. De adviseurs Jaap Cleutjens en Siska van Houdt hielpen ons op korte, krachtige wijze ons gedachtegoed te ordenen, hoofdzaken van de bijzaken te onderscheiden, prioriteiten te stellen en keuzes te maken. Na het uitwerken van het strategisch plan steunden zij ons met de implementatie van dat plan.

Jaap Cleutjens en Siska van Houdt voerden hun werk op een zeer professionele en prettige manier uit met een goed zicht op het grote geheel en een goed oog voor details en onderlinge verhoudingen.

Na afloop van dit traject adviseerde I-innovate.biz ons een vervolgprogramma genaamd ResultaatGericht Ondernemen (RGO). Dit geavanceerde programma richt zich op het verhogen van het 'intern ondernemerschap' alsmede het aanspreken van de ambitieniveau van medewerkers. Medewerkers krijgen daarbij een groter actiebereik en een hogere verantwoordelijkheid. We zijn in het najaar van 2012 gestart met het programma. Voor ons bedrijf hield dit ook in dat we een gestructureerde managementcyclus hebben ingevoerd met een concrete jaarplanning. Het programma heeft positieve effecten op de intrinsieke motivatie en zelfontplooiing van medewerkers. Dank zij I-innovate.biz is dit alles een goede ervaring die vruchten afwerpt en we hopen ook in de toekomst op dezelfde professionele wijze te kunnen samenwerken.


 

Michael Goebels, Directeur G+S Industrial BV, Herkenbosch/NL

"Door RGO barstte een stevige dynamiek los in het bedrijf. De discussies waren fel en 3 van de 35 mensen verlieten het bedrijf. Dan moet je allemaal een tandje bijzetten”, vertelt directeur Michel Goebbels, “maar RGO zou ik ieder bedrijf aanraden.” 

G+S Industrial BV uit Herkenbosch selecteerde een inspirerend doel en de menselijke intuïtie kreeg de ruimte die het verdient. Een nieuwe werkwijze zorgt ervoor dat de toch al ingenieuze machines nóg beter worden, maar eerlijk is eerlijk, het pad ging niet enkel over rozen. 
RGO is de afkorting van resultaatgericht ondernemen. “Een naam die al direct de essentie weergeeft”, vertelt Michel. “Je stelt doelen en lijnt daarna de organisatie uit om die doelen te bereiken. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. G+S Industrial is een speciaalmachinebouwer. 35 knappe koppen bouwen hier de meest ingenieuze machines. Zoals een loempia-vuller en dat is niet eenvoudig, omdat verschillende natuurlijke (en dus weerbarstige) producten allemaal in hetzelfde velletje deeg terecht moeten komen. Maar we doen ook heel andere dingen. Zoals een volautomatische parkeergarage waarbij de ondergrondse garagebak (die er al stond), schommelde door het grondwater. Geen product is hetzelfde, behalve dat we altijd oplossingen bedenken voor een enorme variatie aan moeilijkheden.” Zonder inspanning weerstaat het bedrijf de neiging om oplossingen van de ene klant in te zetten voor de ander. “95% van het klantenbestand bestaat uit vaste relaties die erop vertrouwen dat we de kennis die we door hun projecten ontwikkelen niet inzetten voor andere klanten. We doen dat overigens niet alleen voor de klanten, maar ook voor onszelf. De uitdaging zou er snel af zijn als er steeds opnieuw hetzelfde trucje voor een andere klant zouden uitvoeren.”

Samen één?
Hoe hou je zo’n groep knappe koppen bij elkaar? Welke koers moet je varen? Hoe zorg je voor lijn in een bedrijf dat zoveel verschillende dingen doet? Het waren vragen die Michel Goebbels leidde naar het RGO-traject van dat onder begeleiding van Jaap Cleutjens van I-innovate.biz met ondersteuning van Syntens uitgevoerd werd. “We begonnen met de vaststelling van de koers en dat ging prima. We waren het er al vrij snel over eens wat ons doel moest zijn. Namelijk: de beste machinebouwer worden binnen een straal van 20 km. Dus niet de grootste, niet de meest winstgevende, maar de beste. Tot zover geen enkel probleem. Totdat we ons gingen buigen over de manier waarop we dat wilden bereiken. Toen brak de storm los. Rotsvaste overtuigingen botsten en de weerstand was groot. Drie mensen stapten op en we moesten alle zeilen bijzetten.”

Samen de beste
“Als ik erop terugkijk, overheerst bij mij het gevoel dat de ontwikkelingen een uiterst positief effect hebben. Onze wijze van werken is geprofessionaliseerd en ons bedrijfsdoel is een grote bron van inspiratie. De keuze voor ‘de beste machinebouwer’ past bij ons. Staat dichtbij. Als je mensen omzettargets oplegt, geeft dat een grote druk. Harde targets doen iets met een mens, en het is maar de vraag of dat altijd goed is. Als je samen vaststelt dat je de beste wilt worden en daarbij ook nog geld wilt verdienen, dan is de inzet minstens zo goed, maar het is veel leuker en het kost veel minder energie.”

Ruimte voor intuïtie
“Sowieso vind ik dat RGO wellicht wel veel in gang zet, maar dat het tegelijkertijd weinig energie kost. RGO biedt ruimte aan intuïtie. We hebben ons gevoel kunnen volgen, ervan uitgaand dat gevoel minstens zo wijs is als verstand. De meeste management-aanpakken gaan uit van een structuur die met pijlen en blokken in boeken staan beschreven. Die structuur kan je aanspreken, waarop je besluit het toe te gaan passen. Maar als een mens harde feiten moet onthouden, dan kost dat energie. Dan moet je je steeds opnieuw herinneren wat je ook weer met jezelf had afgesproken. Dat is krampachtig. Als je je intuïtie volgt, gaat het vanzelf. Omdat het zo dichtbij je staat. Er zijn diverse onderzoeken geweest die hebben aangetoond dat intuïtief genomen besluiten minstens zo goed zijn als rationele besluiten. De enige moeilijkheid met intuïtie is, dat we hebben afgeleerd erop te vertrouwen.”

Fenomenaal
“Persoonlijk vind ik het RGO-traject fenomenaal. Het heeft onderhavige problemen boven tafel gebracht en ruimte gecreëerd voor professionalisering. We zijn nog niet klaar met het volledige traject, maar het leeuwendeel hebben we doorlopen. Zodra de vrijgekomen functies weer zijn opgevuld, zetten we het traject voort. Ik kijk ernaar uit.”