Menu Sluiten

Achtergrond STEPS trainingen

STEPS past wetenschappelijk beproefde, praktische methodes toe in een holistisch concept.

STEPS sluit altijd aan bij de specifieke situatie en de persoonlijkheid van de deelnemers en daagt hen vervolgens uit om hun vaardigheden te verbeteren. De deelnemers gaan op basis van theoretische basics en begrippen direct hands-on aan de slag, met hun eigen uitdagingen binnen hun eigen functie.

STEPS richt zich op de belangrijkste uitdagingen waar haar deelnemers en hun organisaties mee worstelen. Door de grip hierop te verbeteren ontstaat een betere ‘flow’ in de processen. STEPS helpt om die uitdagingen te identificeren en de beste aanpak te kunnen kiezen.

In organisaties is er een samenhang tussen alle onderdelen. Een verandering in een deel heeft effecten voor de andere delen.  Uit de ervaringen blijkt dat een kleine interventie op het juiste gebied vaak leidt tot spontane oplossing van knelpunten op meerdere andere gebieden. Het is onze uitdaging om met een minimale interventie een maximaal resultaat te behalen.

Bovendien past STEPS indirecte methodes toe die een positief effect hebben op medewerkers en waardoor impliciet de gewenste verbetering plaats vindt.  Voorbeeld: De positieve stress vanwege een goed gevulde opdrachtenportefeuille leidt tot betere samenwerking en tot hogere effectiviteit en efficiency. Immers, onder druk wordt alles vloeibaar!

Goede acquisitie leidt tot meer en betere klanten en een goed gevulde orderportefeuille leidt tot lagere kosten(!) en dus tot een hogere marge. Door de acquisitiecapaciteit van uw team te versterken creëert STEPS een positieve feedback loop. Resultaten worden steeds verder verhoogd en knelpunten steeds verder gereduceerd. De middelen om problemen op te lossen worden ruimer.

Het STEPS team helpt u om de knelpunten in kaart te brengen, het beste aangrijpingspunt te identificeren, en de uitdagingen proportioneel aan te pakken.

De trainingsstof die toegepast wordt is gebaseerd op real life situaties van de deelnemers en daardoor direct toepasbaar. Zo direct dat het trainingslokaal tijdelijk een dependance van uw bedrijf wordt waarbij u en/of uw medewerkers direct met uw echte praktijkcases werken. De verschillen met hun dagelijks werk zijn:

  • de deelnemers oefenen nieuwe vaardigheden onder begeleiding van ervaren trainers;
  • ‘vreemde ogen’ kijken mee;
  • er wordt gericht feedback gegeven.

 

[i] Dr Eliyahu Goldratt (1947-2011)

[ii] Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)