Menu Sluiten

Achtergrond STEPS trainingen

STEPS werkt op basis van wetenschappelijk beproefde, praktische methodes. Daarom brengt STEPS die in een holistisch concept samen.

STEPS sluit aan bij de specifieke situatie en de persoonlijkheid van de deelnemers en daagt hen vervolgens uit om hun vaardigheden te verbeteren. Omdat dit op een zeer directe manier gebeurt gaan de deelnemers op basis van theoretische basics en begrippen direct hands-on, binnen hun eigen functie en met hun eigen uitdagingen daarin, aan de slag.

STEPS past de ‘Theory Of Constraints’ (TOC)[i] toe zodat de zwakste schakel in de keten verbeterd wordt. Daardoor ontstaat een betere ‘flow’ in de processen. STEPS helpt u om die elementen in uw keten te identificeren die het beste aangepakt kunnen worden. Zo bereikt u een maximaal resultaat tegen minimale kosten.

In organisaties is er een samenhang tussen alle onderdelen. Daardoor grijpen zaken als tandwielen in elkaar (Systeem Theorie’[ii] ). Een verandering in een deel heeft implicaties voor andere delen.  Uit de praktijkervaringen van STEPS blijkt dat een kleine interventie op het juiste gebied vaak leidt tot spontane oplossing van knelpunten op meerdere andere gebieden. Het is onze uitdaging om met een minimale interventie een maximaal resultaat voor u en uw bedrijf te behalen.

Systeem theorie

Bovendien past STEPS indirecte methodes toe die een positief effect hebben op medewerkers en waardoor impliciet de gewenste verbetering plaats vindt.

Voorbeeld: De positieve stress vanwege een goed gevulde  opdrachtenportefeuille leidt tot betere samenwerking en tot hogere effectiviteit en efficiency. Immers, onder druk wordt alles vloeibaar!

Goede acquisitie leidt tot meer en betere klanten en een goed gevulde orderportefeuille en een hogere omzet. Dit leidt weer tot de oplossing van veel secundaire problemen en dus tot een hogere marge. Door de acquisitiecapaciteit van uw team te versterken creëert STEPS een positieve feedback loop. Resultaten worden steeds verder verhoogd en knelpunten steeds verder gereduceerd. De mogelijkheden en middelen om problemen op te lossen worden ruimer.

Positieve feedback loop

Dus bij alle bovengenoemde uitdagingen kan STEPS trainingen u helpen. Het STEPS team helpt u om de knelpunten in kaart te brengen, het beste aangrijpingspunt te identificeren, en de uitdagingen proportioneel aan te pakken.

De trainingsstof is direct toepasbaar. Zo direct dat het trainingslokaal tijdelijk een dependance van uw bedrijf wordt waarbij u en/of uw medewerkers direct met uw echte praktijkcases werken. De verschillen met hun dagelijks werk zijn:

  • de deelnemers oefenen nieuwe vaardigheden onder begeleiding van ervaren trainers;
  • ‘vreemde ogen’ kijken mee;
  • er wordt gericht feedback gegeven.

 

[i] Dr Eliyahu Goldratt (1947-2011)

[ii] Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)