Menu Sluiten

Privacyverklaring

Wie zijn we?

Ons website-adres is: https://i-innovate.biz.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagd zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.

Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account hebt en ingelogd bent op die website.

Wat is het algemene privacybeleid van I-innovate.biz?

 • I-innovate.biz respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.I-innovate.biz, van haar (potentiële) klanten en relaties.
 • I-innovate.biz stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.
 • I-innovate.biz deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • I-innovate.biz is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt I-innovate.biz altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen we hieraan?

I-innovate.biz verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • gebruik maakt of wil gaan maken van onze diensten;
 • uw gegevens invult of achterlaat op onze website https://www.I-innovate.biz, of andere kanalen, zoals e-mail of per telefoon;
 • een zakelijke relatie met I-innovate.biz hebt;
 • U reageert op een bricht op onze website https://www.I-innovate.biz.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de specifieke dienstverlening. De gegevens worden bewaart in onze database, zodat u niet steeds opnieuw je gegevens hoeft aan te leveren om van onze diensten gebruik te maken. I-innovate.biz gebruikt geen cookies die inbreuk maken op uw privacy.

Voor welke doelen verzamelen we uw persoonsgegevens?

I-innovate.biz verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Communicatie: we gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen. Verder gebruiken we uw contactgegevens  om u te informeren over onze dienstverlening.
 • Acquisitie: om I-innovate.biz onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten.
 • Uitvoeren contract: als u klant of leverancier bent van I-innovate.biz dan verwerken wij uw gegevens voor de voorbereiding, totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld voor de afwikkeling van onze diensten en voor het stellen en beantwoorden van uw of onze vragen en het doorsturen van de benodigde of gewenste documenten. Met name onze diensten welke gericht zijn op besluitvorming en meningsvorming kunnen ook betrekking hebben op uw medewerkers of door u ingeschakelde derden. Voor de uitvoering van onze diensten is het soms noodzakelijk de minimale persoonsgegeven en functies van deze medewerkers of derden op te nemen om te kunnen onderscheiden door wie welke argumenten of meningen naar voren worden gebracht.
 • Wet- en regelgeving: we verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Uw reactie op een bericht te publiceren.

Wat zijn de grondslagen voor verwerking?

 • Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van de overeenkomst met u, omdat wij een wettelijke verplichting hebben, u daartoe toestemming hebt verleend of omdat wij daar een gerechtvaardigd belang voor hebben.
 • Als u I-innovate.biz toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt I-innovate.biz?

I-innovate.biz verwerkt uw persoonsgegevens bij verschillende processen. Hieronder treft u een overzicht aan van de belangrijkste processen.

 1. Contactformulier

Bij I-innovate.biz kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van I-innovate.biz.

Vaak zal I-innovate.biz u vragen bepaalde gegevens te vertrekken zodat zij u goed van dienst kan zijn. Soms zal het nodig zijn om uw gegevens te delen met derden, bijvoorbeeld een subcontractor of samenwerkingspartner van I-innovate.biz.

Op de website van I-innovate.biz kunt u via een contactformulier contact opnemen met I-innovate.biz, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een klacht hebt. Deze wordt zo snel mogelijk beantwoord, maar I-innovate.biz behoudt zich hiervoor het recht van een termijn van veertien dagen voor.  De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uw ingevulde gegevens worden versleuteld verzonden. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of klacht.

Wanneer u een reactie achterlaat op onze site, kunt u aangeven of we uw naam, uw e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor uw gemak zodat u deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien u een account hebt en u logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra u uw browser sluit.

Zodra u inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met uw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als u “Herinner mij” selecteert, wordt uw login 2 weken bewaart. Zodra u uitlogt van uw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer u een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door uw browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat u hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

 1. Gepersonaliseerde aanbiedingen/gericht adverteren

Uw registratiegegevens gebruiken wij ook om inzicht te krijgen in de wensen en behoeften van onze klanten en als input voor onze aanbiedingen, acties en overige marketingactiviteiten. We gebruiken uw registratiegegevens ook voor gepersonaliseerde aanbiedingen en om speciaal voor u geselecteerde producten onder uw aandacht te brengen.

 1. Nieuwsbrieven en events

I-innovate.biz biedt u de mogelijkheid om u aan te melden voor een of meerdere van haar nieuwsbrieven of events die zij organiseert. Aanmelden hiervoor kan vooraf via de website van I-innovate.biz. De gegevens die u daar invult, zoals naam en contactgegevens, worden alleen gebruikt om bij te houden wie zich heeft aangemeld. Tijdens events, houden we de namen en bedrijfsnamen van de aanwezigen bij. Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven worden uw gegevens bewaard en gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief, om u uit te nodigen voor toekomstige events en om onderzoek te doen naar klanttevredenheid. U kunt zich altijd afmelden voor mailingen via de link onderaan iedere e-mail.

 1. Anonieme -, en statistische klantonderzoeken

Wij hechten veel waarde aan uw mening als belanghebbende met betrekking tot onze dienstverlening.  Daarom kunnen wij onze klanten en de bezoekers van onze website  regelmatig uitnodigen om mee te doen aan (markt)onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek, ontvangt u een vragenlijst per e-mail of vragen we u een poll op onze website in te vullen. De resultaten van dergelijke onderzoeken zijn anoniem. De gegevens gebruiken we uitsluitend voor verbetering van onze diensten.

 1. Persoonlijk klantonderzoek

Naast algemene onderzoeken, kunnen wij onze klanten ook vragen deel te nemen aan een meer persoonlijk klantonderzoek.  Deelname hieraan is vrijwillig. Als u deelneemt, verwerken we de volgende gegevens:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • positie in het bedrijf,
 • geslacht;
 • contactgegevens (e-mailadres/telefoonnummer/postadres)
 • transactiegegevens;
 • het projectnummer dat wij aan de voor u uitgevoerde dienst hebben gegeven;
 • de transactiedatum van de dienstverlening;
 • het factuurtotaal; en
 • de door u gegeven antwoorden.

Alle antwoorden en feedback die u geeft, zijn te herleiden naar u als persoon. U kunt zelf uw contactgegevens achterlaten waarop we u kunnen bereiken voor toezending van het onderzoek en toelichting op uw feedback. De gegevens die wij via persoonlijk klantonderzoek over u verzamelen, gebruiken we alleen om onze diensten te verbeteren.

 1. Medewerker onderzoek in het kader van een door ons voor u uit te voeren project

In het kader van uitvoeringsopdrachten en projecten waarvoor onze klanten ons opdracht hebben gegeven, kunnen wij onze klanten, hun medewerkers alsmede eventuele, door onze opdrachtgevers ingeschakelde, derden, vragen deel te nemen aan een of meerdere onderzoeken in het kader van de uitvoering van een project of dienst.  Deelname hieraan is vrijwillig, tenzij de opdrachtgever dit voor medewerkers verplicht. In geval u als klant/opdrachtgever uw medewerkers verplicht deel te nemen aan een medewerker onderzoek bent u eveneens verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de deelnemers aan een activiteit c.q. participatie in een project. Als u, uw medewerkers of eventuele door u ingeschakelde derden hieraan deelnemen, verwerken we de volgende gegevens van hen:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • de projectnaam en het projectnummer van het door u opgedragen project,
 • de door u, uw medewerkers, en eventuele, door u ingeschakelde derden gegeven antwoorden.

Namen en contactgegevens worden alleen gevraagd voor communicatie met de deelnemers tijdens het medewerker onderzoek. Antwoorden en feedback die de deelnemers op onderzoeksvragen in het kader van een project geven, zijn tijdens de verwerking door ons te herleiden naar deze deelnemers. Tijdens de verwerking van de gegevens worden deze door ons geanonimiseerd. Als klant / opdrachtgever ontvangt u van ons alleen een geanonimiseerde terugkoppeling van de onderzoeksresultaten. De gegevens die wij via een medewerker onderzoek over u , uw medewerkers en eventueel, door u, in het kader van een door ons, voor u, uit te voeren project, ingeschakelde derden verzamelen, gebruiken we alleen voor de uitvoering van het project en onze diensten aan u. Na afronding van het onderzoek worden de persoonlijke gegevens door ons definitief vernietigd.

 1. Verslaglegging in het kader van een door ons voor u uit te voeren project.

In het kader van uitvoeringsopdrachten en projecten waarvoor onze klanten ons opdracht hebben gegeven, kunnen wij onze voor onze klanten verslaglegging doen.  Als u, uw medewerkers of eventuele door u ingeschakelde derden in uitvoeringsopdrachten participeren of aan projecten deelnemen, verwerken we de volgende gegevens:

 • naam;
 • bedrijfsnaam;
 • positie in het bedrijf of relatie tot het bedrijf,
 • geslacht (middels aanspreektitels);
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer);
 • de projectnaam en het projectnummer van het door u opgedragen project,

Verslagen van projectactiviteiten zijn te herleiden naar deze deelnemers. Bij verslaglegging in opdracht van onze klanten zijn die klanten verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van de deelnemers aan een activiteit c.q. participatie in een project. De gegevens die wij over u, uw medewerkers en eventueel, door u, in het kader van een door ons, voor u, uit te voeren project, ingeschakelde derden verzamelen, gebruiken we alleen voor de uitvoering van het project en onze diensten aan u. Onder verslaglegging vallen ook alle documenten die gebruikt worden tijdens de uitvoering van een project waarin persoonsgegevens voorkomen van u als klant / opdrachtgever, uw medewerkers of door u ingeschakelde derden. Indien er sprake is van verslaglegging ontvangt u deze gedurende de loop van het project en in ieder geval bij de afronding van het project in de vorm van een hard copy of een elektronisch document. I-innovate.biz bewaard na afronding van een project geen documenten met persoonlijke gegevens van dat project en vernietigd alle persoonlijke gegevens van dat project.

 1. Inkoop / leveranciers

I-innovate.biz verwerkt persoonsgegevens van haar leveranciers die nodig zijn voor de inkoop van producten en dienstenen de uitvoering van het overeenkomsten met de leveranciers. De gegevens die I-innovate.biz verwerkt van haar leveranciers zijn de namen en contactgegevens van de contactpersonen en overige gegevens indien dit in een specifiek geval nodig i

 1. Reacties op berichten en geregistreerde gebruikers

Als bezoekers reacties achterlaten op de site (https://i-innovate.biz), verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen. Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien u dit gebruikt. De privacybeleidspagina kunt u hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat uw reactie is goedgekeurd, is uw profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van uw reactie. Als u een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet u voorkomen dat uw afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

De werkwijze van I-innovate.biz met betrekking tot de AVG.

Bij het interpreteren van de AVG onderscheidt I-innovate.biz.nl de volgende groepen waarvan I-innovate.biz.nl gegevens registreert:

 • Klanten, zijnde mensen en bedrijven die I-innovate.biz opdracht geven tot het uitvoeren van diensten zoals projecten en andere uitvoeringsdiensten;
 • Medewerkers van klanten, zijnde medewerkers van klanten die vrijwillig, dan wel in opdracht van hun werkgever deelnemen in door I-innovate.biz uit te voeren projecten of uitvoeringsactiviteiten, hierna te noemen door klanten ingeschakelde medewerkers;
 • Door klanten ingeschakelde derden, zijnde personen of bedrijven die door klanten ingeschakeld worden om deel te nemen aan projecten of uitvoeringsactiviteiten zoals adviseurs, accountants, bevriende ondernemers, klanten van klanten, deskundigen en onderzoekers;
 • Leveranciers, zijnde partijen die producten en / of diensten leveren aan I-innovate.biz;
 • Partners, zijnde partijen waarmee I-innovate.biz samenwerkt in events, marketing -, en andere activiteiten;

Klanten

I-innovate.biz biedt klanten haar diensten aan in de vorm van projecten en andere uitvoeringsactiviteiten op het gebied van business support, strategisch advies, innovatie advies, strategische marketing, simulaties, business coaching en business training.

I-innovate.biz heeft voor het optimaal uitvoeren van haar diensten alle relevante informatie nodig die kan bijdragen aan een optimaal resultaat. Dit vereist dat klanten die een optimaal resultaat wensen I-innovate.biz gevraagd en ongevraagd alle informatie dient te verstrekken die haar kan helpen om haar diensten optimaal uit te voeren. I-innovate.biz kan klanten alleen maar van dienst zijn op basis van de aan haar verstrekte informatie. Hiertoe kan ook vertrouwelijke, persoonlijke informatie worden begrepen die betrekking heeft op medewerkers, klanten, partners, aandeelhouders, en andere derden.  Van I-innovate.biz vereist dit een maximale beroepsdiscretie. I-innovate.biz is bereid om aan klanten een geheimhoudingsverklaring (NDA, Non-Disclosure Agreement) af te geven. Gegevens die I-innovate.biz over haar klanten verzameld worden alleen gebruikt voor de beeldvorming, analyse en diagnose en interventies in situaties en problemen die zich bij klanten voordoen.

Door klanten ingeschakelde belanghebbenden en medewerkers

Indien I-innovate.biz een project c.q. opdracht uitvoert voor een klant, dan kan het werken met groepen belanghebbenden en/of medewerkers van die klant door I-innovate.biz hier deel van uitmaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld boardroom sessies, aandeelhoudersbijeenkomsten, directieteam bijeenkomsten, management team bijeenkomsten, bijeenkomsten van afdelingen, denktanks, projectgroepen e.d. In dat soort gevallen kan het zijn dat persoonsgegevens die te herleiden zijn tot specifieke personen vermeld worden in rapportages, verslaggeving en onderzoek. I-innovate.biz rapporteert in principe alleen aan de opdrachtgever c.q. klant. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever c.q. klant om rapportages en verslaglegging te delen met de door hen ingeschakelde en betrokken medewerkers. Anderzijds is I-innovate.biz gerechtigd om rapportages en verslaglegging en onderzoeken, onder embargo, met alle direct betrokken participanten te delen. Bij onderzoek in opdracht van een klant door I-innovate.biz middels enquêtes naar de persoonlijke meningen en standpunten van belanghebbenden c.q. medewerkers zal I-innovate.biz dergelijk onderzoek alleen uitvoeren nadat de opdrachtgever c.q. klant hiertoe opdracht heeft gegeven, de belanghebbenden en medewerkers heeft ingeschakeld en I-innovate.biz de contactgegevens van de betrokken belanghebbenden c.q. de medewerkers heeft verstrekt. I-innovate.biz zal de onderzoeksgegevens alleen gebruiken voor de communicatie met de betrokken deelnemers en de verzameling van onderzoeksgegevens. Vervolgens zal I-innovate.biz deze gegevens verwerken en geanonimiseerd terugkoppelen aan de opdrachtgever c.q. klant en op verzoek aan de betrokken deelnemers.

Leveranciers

I-innovate.biz bewaard de gegevens van haar leveranciers om toekomstige leveringen mogelijk te maken.

Partners

I-innovate.biz biedt organisatoren van arbeidsmarkt gerelateerde events de mogelijkheid om hun events kenbaar te maken aan de bezoekers van I-innovate.biz met de bedoeling dat bezoekers van I-innovate.biz zich voor deze events kunnen aanmelden c.q. inschrijven c.q. met de event organisator contact kunnen opnemen. Het beheer van de agenda items wordt door I-innovate.biz uitgevoerd op verzoek van de event organisatoren die dit wensen. I-innovate.biz vraagt van event organisatoren die hun event in de agenda op het platform van I-innovate.biz aangekondigd willen zien om hun contactgegevens en de essentiële gegevens die nodig zijn om eenmalig te verifiëren dat het bonafide event organisatoren betreft. I-innovate.biz bewaart deze gegevens niet en beheerd alleen de agendavermelding van de betreffende event organisatoren met de gegevens zoals zij die daarop geplaatst wensen. Event organisatoren kunnen I-innovate.biz verzoeken om de agendagegevens van hun events op I-innovate.biz te wijzigen of te verwijderen. In geval van een wijzigingsverzoek van gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt I-innovate.biz zich het recht voor van een maand verwerkingstijd. In geval van een verwijderingsverzoek van gegevens van professionele arbeidsmarktpartijen behoudt I-innovate.biz zich het recht voor van verificatie van de identiteit van de verzoeker en van veertien dagen verwerkingstijd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

I-innovate.biz bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wat houdt dat concreet in?

Soort gegeven Bewaartermijn en reden
Klantgegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van I-innovate.biz. Als u de klantrelatie beëindigt, dan worden uw gegevens door I-innovate.biz verwijderd. I-innovate.biz bewaart dan alleen die gegevens van u waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
Medewerkers van klanten in het kader van projecten c.q. opdrachten Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit voor de uitvoering van het project vereist is. Daarna worden uw gegevens uit onze bestanden verwijdert.
Leverancier gegevens Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang we zaken doen of zolang u onze contactpersoon bent voor de leverancier en zo lang als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet. I-innovate.biz verwijdert de gegevens van haar leveranciers indien er na drie jaar na de laatste transactie geen vervolgtransacties hebben plaatsgevonden.
Nieuwsbrief abonnees Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u ingeschreven bent voor het ontvangen van onze nieuwsbrief totdat u via de opt-out mogelijkheid onder aan onze nieuwsbrieven aangeeft dat u geen nieuwsbrieven meer van ons wilt ontvangen
Reacties op berichten Wanneer u een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren. Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Alle gegevens die wij verwerken, worden opgeslagen in de database van I-innovate.biz.

Delen we uw gegevens?

Reacties van bezoekers op de  web-site https://i-innovate.biz kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

We kunnen uw gegevens delen met door ons ingeschakelde derden zoals drukkerijen, e-mail- en postverwerkers. We delen deze gegevens uitsluitend om te kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen of ten behoeve van direct marketingdoeleinden.

Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Wij schakelen geen partijen in die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

I-innovate.biz verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden. Verder deelt I-innovate.biz uw gegevens alleen aan andere dan de hierboven genoemde partijen als zij daartoe wettelijk verplicht is.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • we beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden;
 • onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall;
 • toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord;
 • alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • we sluiten overeenkomsten af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

Welke rechten hebt u met betrekking uw persoonsgegevens?

Als u een account hebt op deze site of u heeft reacties achter gelaten, kunt u verzoeken om een exportbestand van uw persoonlijke data die we van u hebben, inclusief alle data die u ons opgegeven hebt. U kunt ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van u hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, door ons te corrigeren of door ons te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door I-innovate.biz.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar jaap.cleutjens@I-innovate.biz.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dit zijn de twee of drie regels onderaan het voorblad van het paspoort of aan de achterkant van een ID-kaart), ID-nummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten hebt over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe we uw data beveiligen

De website https://i-innovate.biz wordt gehost bij Yourhosting.

Welke datalek procedures we geïmplementeerd hebben

Van welke derde partijen we data ontvangen

I-innovate.biz ontvangt in het kader van acquisitie data van partners en dataleveranciers.

Wat voor geautomatiseerde besluiten we nemen en profilering we doen met gebruikersdata

In het kader van haar acquisitie segmenteerd I-innovate.biz haar gebruikersdata teneinde leads en klanten te benaderen met aanbiedingen.

Wat als het privacy beleid van I-innovate.biz wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.I-innovate.biz. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 17 juni 2018.